Af Irka Cederberg, irka.cederberg@telia.com
Dato: 27 juni 2003

Öppet brev till Georgious Papandreou, utrikesminister i Grekland, ordförandeland för EU

Sjuhundra flyktingar står på gränsen mellan FYROM, förra jugoslaviska republiken Makedonien, och Grekland. De vädjar att bli insläppta i Grekland för att söka asyl i EU, men hindras med vapenmakt av makedonsk polis.

På den grekiska sidan har enligt uppgift stridsvagnar körts fram.

Flyktingarna är etniskt rensade romer från Kosovo. De har bott i provisoriska läger i Makedonien sedan sommaren 1999. Då kom albanerna tillbaka till Kosovo, efter att ha fått skydd undan serberna i ett välvilligt och generöst EU. Albanerna gav sig på romerna, och anklagade dem för att ha samarbetat med serberna under kriget. Barn och gamla, alla jagades de iväg. Deras hus stacks i brand, några blev mördade.

Nu var det tyst inom EU; det kom inga generösa erbjudanden om skydd åt romerna.

Sedan dess har många romer levt som IDPs, internal displaced persons, utan flyktingstatus, i Makedonien. De har inte haft rätt att söka arbete, barnen har inte fått någon regelrätt skolgång. Frivilliga organisationer och UNHCR har bidragit till deras försörjning ­ fram till för någon vecka sedan. Då stängde UNHCR flyktinglägret i Shuto Orizari utanför Skopje, med motivering att de sanitära förhållandena där blivit odrägliga. Romerna ombads söka husrum hos vänner och bekanta. Ingen talade om hur de skulle kunna betala hyra.

De romska flyktingarna har sedan dess förgäves uppvaktat USAs och EUs beskickningar i Skopje. 700 av dem gav upp och åkte till grekiska gränsen för att söka asyl i EU. Hittills har veterligen inga medier rapporterat om romerna vid gränsen, som nu i flera dygn tillbringat nätterna under bar himmel. Det rapporteras att flera barn blivit sjuka.

UNHCR har inte lyckats lösa romernas flyktingproblem. Organisationen uttalar att det ännu är alltför farligt för romerna att återvända till Kosovo. Många romer från Kosovo befinner sig sedan kriget i olika EU-länder som asylsökande. Värdländerna hotar nu att skicka tillbaka dem, trots UNHCRs vädjanden att ingen bör återsändas med tvång och trots att UNMIK har deklarerat att de inte kan garantera för romernas säkerhet i Kosovo.

 
Herr Papandreou, ta emot dem! Ge EU en chans att sona sina underlåtelsesynder mot romerna från Kosovo!

 

Irka Cederberg

[Luk dette vindue]