Från: Irka Cederberg, irka.cederberg@telia.com
Datum: Wed, 23 Apr 2003 21:09:39 +0200
Till: inm@inm.dk
Kopia: repch@politi.dk, udlst@udlst.dk

 
Ämne: Utvisning av asylskökande kosovoromer

Herr minister Bertel Haarder,

Som svensk journalist har jag i flera år bevakat situationen för romerna i Europa som blivit allt svårare sedan östblockets kollaps. Diskriminering och förföljelse har förvärrats framför allt i de fd socialistiska staterna. Allra värst är situationen i Kosovo, där en folkmordsliknande situation uppstått när den jugoslaviska armén lämnade provinsen och de tidigare förtryckta albanerna kom tillbaka. Romerna utsätts för förföljelse, fördrivning och även mord. Åtskilliga organisationer och myndigheter - och bl a UNHCR - konstaterar att romer på grund av det oroliga läget INTE kan sändas tillbaka mot sin vilja.

Danska regeringsrepresentanter hade tillsammans med danska rikspolisstyrelsen den 22 januari ett sammanträffande med UNMIK. Enligt ministeriets pressmeddelande 24/1/03 ska Danmark ha åtagit sig att inte sända tillbaka psykiskt sjuka asylsökande. Jag har uppgifter som hävdar att UNMIK vid detta möte klart uttalade, att romer icke kan tvångsutvisas till Kosovo och att UNMIK inte kan garantera för deras säkerhet. Det står ingenting om detta i ministeriets pressmeddelande.

Flygtningenævnet har i ett beslut nyligen uttalat att familjen Murat Haliti från Kosovo inte "vil være i risiko for en asylbegrundende forfølgelse ved tilbagevenden til Kosovo". Jag känner familjen väl och vill inte tro att detta innebär att Danmark kommer att skicka familjen till Kosovo (se nedan min artikel om romska flyktingar från Kosovo, som var publicerad i Expressen den 8 april i år)!

De har levt som flyktingar nu i snart fyra år, först i Makedonien, sedan i Danmark, och deras barn har ingen erfarenhet av ett normalt liv.

Är det sant att Danmark skickar tillbaka asylsökande romska flyktingar till den rasistiska förföljelsen i Kosovo?

Tacksam för svar,
Med vänlig hälsning
Irka Cederberg

[Luk dette vindue]