2002, presseklip vedr. romaerne i Helsingør

23. december 2002
Sydsvenska Dagbladet: Romska barn segregeras
HELSINGÖR. Romska problembarn skiljs ut av Helsingörs kommun och placeras i specialklasser, kallade romi-klasser. Motiveringen är att det inte finns något alternativ till att segregera.

9. december 2002
Sydsvenska Dagbladet: Romaklasser het fråga för Danmark af Irka Cederberg
Helsingörs kommun anklagas för rasdiskriminering. Skolstyrelsen där har placerat trettio romska barn i särskilda klasser. I en skrivelse till Tilsynsrådet for Fredriksbergs amt begär föreningen Romano nu att rådet ska undersöka om inte dessa klasser strider mot dansk lag.
Læs artikel..

25. november 2002
Pressemeddelelse fra Romernas Riksförbund i Sverige:
SKA VI OM 50 ÅR ÅTER SÄGA: VI VISSTE INGENTING? Det svneske Roma-forbund gør opmærksom på at de romaer der bliver sendt hjem til steder som Kosova bliver forfuldt pga. deres etniske tilhørsforhold. Alligevel fortsætter den danske og svenske stat med at tvangsudvise romaer til bla. Kosova.
Læs pressemeddelelse..

24. november 2002
Politiken: FN stopper danske udvisninger af flygtninge til Kosova
FN har mistet tilliden til, at Danmark følger retningslinjerne og beholder flygtninge, der er for syge eller truede til at vende tilbage til Kosova. Danmark har i flere år ignoreret FN's anbefalinger og er nu blevet bedt om at stoppe tvangshjemsendelser til Kosova.
Læs mere på politiken.dk..

24. april 2002
TV2lorry Nyheder: "Husvilde sigøjnere - Helsingør kommune har samlet boligløse sigøjnere i kommunale husvildeboliger"
I Helsingør Kommune lever 45 boligløse romaer i stort forfaldent hus hvor der er rotter. Jan Ewald fra Helsingør Kommune vil have dem ud så der kan blive plads til husvilde der ikke er romaer. Kommunen påtænker at samle alle romaer på et sted i byen, da kommunen påstår at det ikke er muligt at have dem i almindelige almennyttige boliger. Kommunen har nedsat et udvalg der skal komme med forslag til en løsning.
Kommentar fra romnet.dk: Det fremgår ikke af indslaget at de resterende 700 eller måske flere romaer i Helsingør bor i egen lejlighed eller hus uden problemer og at der derfor ikke eksisterer et særligt boligproblem for romaer som gruppe. Det kunne tænkes at grunden til de 45 boligløse romaer skyldes at der er mangel på lejerboliger i Helsingør Kommune eller at Helsingør Kommunes socialforvaltning er for dårlige til at hjælpe romafamilier med at få en reel bolig.

12. april 2002
Morgenavisen Jyllands-Posten, s. 1/ JP København
SKOLETVANG AF SIGØJNERBØRN ULOVLIG: Helsingør Kommune har i halvandet år forbrudt sig mod loven ved at trække i sigøjnerfamiliernes sociale ydelser, hvis deres børn ikke mødte op i skolen. Nu vil kommunens politikere have blandt andre integrationsministeren til at gøre ordningen lovlig.

23. feb 2002
Morgenavisen Jyllands-Posten, s. 2/1
FORÆLDRE BØDER FOR SKOLEPJÆK: For at forbedre integrationen af indvandrere og flygtninge vil regeringen give kommunerne lov til at straffe forældre på kontanthjælp økonomisk, hvis deres børn for ofte pjækker fra skolen. Sådan lyder det fra integrationsminister Bertel Haarder (V), der har ladet sig inspirere af Helsingør Kommunes særlige indsats mod udbredt pjækkeri blandt især børn af sigøjnere.

8. feb 2002
Information: Helsingør kommune tabte sagen om nedsættelsen af kontanthjælpen for roma-forældre. Frederiksborg amts tilsynsråd fastslog den 7. februar 2002 at Helsingørs kommunes politik med at trækker forældre til romabørn i kontanthjælp når børnene udeblev fra skolen uden lægeerklæring er ulovlig. Helsingør kommune stopper nu denne ordning.

7 feb. 2002
PRESSEMEDDELELSE FRA HELSINGØR KOMMUNE: Aktivering af kontanthjælpsmodtagere Social- og Sundhedsforvaltningen i Helsingør Kommune har dags dato kl. 15.00 modtaget afgørelse fra Det Sociale Nævn i en sag om aktivering af kontanthjælpsmodtagere efter Lov om Aktiv Socialpolitik, hvor Helsingør Kommune har benyttet Lov om Aktiv Socialpolitik til at sikre fremmøde i skolerne – kendt som ordningen med at følge børn i skole.
Socialudvalgsformand Jan Ewald: Jeg må konstatere, at afgørelsen er rimelig klar i den forstand, at Det Sociale Nævn skønner, at der er tale om en så indgribende foranstaltning, at der skal kræves en klar lovhjemmel for at kunne etablere en sådan foranstaltning, som vi har. Vi skønnede, at lovgrundlaget var til stede, da der er tale om en frivillig ordning med forældrene. Vi må nu konstatere, at Det Sociale Nævn skønner anderledes end os.
Jeg er dog glad for at kunne konstatere, at Det Sociale Nævn, er enige med os i, at formålet med foranstaltningen er anerkendelsesværdigt.
På baggrund af Det SocialeNævns afgørelse vil vi vurdere om, vi skal søge at skabe det fornødne lovgrundlag ad politisk vej og/eller ved at anke til Den Sociale Ankestyrelse.

9. feb 2002
FREDERIKSBORG AMTS AVIS
PJÆKBØDER: (Leder) For halvandet år siden indførte Helsingør Kommune de såkaldte pjækbøder. Udebliver sigøjnernes børn fra skolen, trækker kommunen et beløb i forældrenes kontanthjælp. Det er hård kost, men ifølge kommunen virker ordningen. At den model så i går blev erklæret ulovlig, det viser vel også noget om, hvorfor det ind imellem er gået galt med integrationen herhjemme. (S. 4/1)

8. feb 2002
FREDERIKSBORG AMTS AVIS
PJÆKBØDER SKAL VÆRE LOVLIGE: Det skal være lovligt at trække i sigøjneres kontanthjælp, hvis deres børn ikke møder op i skolen. Sådan lyder meldingen fra integrationsminister Bertel Haarder. Han forestiller sig, at man kan bruge Helsingør-modellen. "Det er lige præcis initiativer som dette, jeg har efterlyst", siger BH. (S. 1/1)
HELSINGØR BRYDER LOV MED PJÆKBØDER: Romaforældre, der har været tvunget til at følge deres børn i skole, skal nu have deres penge tilbage, fordi det ikke er lovligt at tvinge forældre til at aflevere deres børn i skolen under dække af, at det er en aktiveringsordning. (S. 5/2)

6. feb 2002
FREDERIKSBORG AMT AVIS
ROMA-KRITIK AFVISES: "Jeg er simpelthen så træt af alle de forskere, der sidder på en stol på et universitet (...) og udtaler sig om roma-spørgsmålet. De fjerner fokus fra dét, der er problemet, nemlig at vi har en ond cirkel, hvor nogle unge mennesker holdes fast i en kulturel spændetrøje", siger skoleinspektør Gordon Lees med henvisning til Helsingør Kommunes behandling af kommunens godt 800 sigøjnere. (S. 1/1)
SIGØJNER-BØRNENE SIDDER FAST: Se oven for. (S. 4/2)

8 jan 2002
Information:
Tema: Europas underklasse. Artikler:
Roma-børn isoleres: Roma-børn samles i specialklasser på skoler i Helsingør. Forældre mener ikke at børnene lærer nok.. (side 3)
Børn race-udskilles i Østeuropa(forsiden).
Vi har ingen forbilleder(side 3)

2001, presseklip vedr. romaerne i Helsingør

2. sep 2001
POLITIKEN
(Helsingør kommunes politik overfor sigøjner på kontanthjælp vurderes af Tilsynsrådet for Frederiksborgsamt.)
SIGØJNERE UDENFOR: Helsingør er Danmarks største sigøjnerby. Men efter 30 år ligger det stadig meget tungt med integrationen.(Sek. 1 s. 3)
DA BYEN TOG IMOD (Sek. 1 s. 3)
VI KAN IKKE PAKKE DEM IND: Ved at trykke sigøjnerfamilier på pengepungen, prøver Helsingør Kommune at tvinge dem til at sende deres børn i skole. (S. 3/3)

10. april 2001
BERLINGSKE TIDENDE
SKOLEPJÆK SKAL RAMME FORÆLDRE: Det seneste års tid har en række sigøjnerfamilier i Helsingør fulgt deres børn i skole som led i et aktiveringsprojekt. Det har reduceret børnenes fravær kraftigt, og nu kommer ordningen til at gælde alle forældre på kontanthjælp. (S. 2/1 - Indland)

18. jan 2001
POLITIKEN
Sigøjnere får eget socialkontor. Helsingør Kommune overvejer i øjeblikket som den første danske kommune at oprette et særskilt socialkontor for en specifik befolkningsgruppe. (S. 2/1 - Indland). Læs artikel på www.politiken.dk ..

2000, presseklip vedr. romaerne i Helsingør

8. nov 2000
AKTUELT
HELSINGØRS PROBLEMBØRN: I Helsingør Kommune har man måttet erkende, at det ikke er problemfrit at integrere sigøjnere i Danmark. Blandet andet på skoleområdet har der været problemer, idet fraværsprocenten blandt sigøjnerbørn er høj. Det har hjulpet på situationen at oprette rene sigøjnerklasser, hvor der er mere tryghed end i en almindelig klasse. (S. 771)

24. maj 2000
BERLINGSKE TIDENDE
ØKONOMISK STRAF MOD SKOLEPJÆK EN SUCCES: Siden april har en række primært sigøjnerforældre i Helsingør skullet følge deres børn i skole som led i et aktiveringsprojekt. Undlader de, skærer kommunen i kontanthjælpen. Resultatet er, at børnenes fravær er faldet drastisk. (S. 2/1)

9. feb 2000
BERLINGSKE TIDENDE
SIGØJNERFORÆLDRE SKAL TVINGES I SKOLE: Socialudvalget i Helsingør vedtog i går at udvide et i forvejen meget omdiskuteret aktiveringstilbud, så en gruppe sigøjnerforældre ikke alene skal følge børnene i skole, men også selv sætte sig på skolebænken. Kommunen vil kræve, at forældrene gennemgår samme pensum som deres børn for at sikre, at de rent vidensmæssigt kommer på omgangshøjde. Ingen centrale myndigheder kan forhindre Helsingør Kommune i at etablere det nye aktiveringsprojekt. (S. 1/1)

8. feb 2000
BERLINGSKE TIDENDE
KOMMUNE KLAR MED AKTION MOD PJÆK: En række forældre på kontanthjælp skal følge deres børn i skole som led i aktiveringsprojekt, ellers straffes de økonomisk. Det omstridte projekt sættes i værk for at bekæmpe fravær blandt børn af sigøjnere i Helsingør. Men Kirsten Ketscher, professor i socialret ved Københavns Universitet, mener, at projektet er ulovligt. "Det er ikke aktivering at følge sine børn i skole, og det kan derfor ikke udgøre et grundlag for at skære i kontanthjælpen," siger hun. (S. 2/1)

26 jan 2000
BERLINGSKE TIDENDE
AKTIVERINGSPROJEKT SKAL STOPPE PJÆK: Som led i et aktiveringsprojekt vil Helsingør Kommune kræve, at forældre på kontanthjælp følger deres børn i skole - ellers straffes de økonomisk. Baggrunden er, at det trods ihærdige bestræbelser gennem flere år ikke er lykkedes at få en del sigøjnerbørn til at passe deres skolegang. (S. 2/1 - Indland)

24. jan 2000
BERLINGSKE TIDENDE
S STØTTER SANKTIONER MOD SKOLEPJÆK: Formanden for Folketingets uddannelsesudvalg, Hans Peter Baadsgaard (S), støtter overvejelser i Helsingør Kommune om at trække i de sociale ydelser, hvis sigøjnerforældre ikke sender deres børn i skole. Til gengæld er formanden for Folketingets socialudvalg, Villy Søvndal (S), modstander af Helsingør- planerne, som han vurderer næppe er lovlige. (S. 7/1)

21. januar 2000
BERLINGSKE TIDENDE
BØRNS PJÆK SKAL KOSTE FORÆLDRE PENGE: Helsingør Kommune undersøger muligheden for at trække forældre i sociale ydelser, fordi børnene ikke passer skolen. Det er den eneste mulighed for at bekæmpe omfattende skulkeri blandt børn af sigøjnere, mener kommunen. (S. 1/1)
STØTTE TIL SANKTIONER MOD SIGØJNERE: Se ovenfor. (S. 9/1)
VI SKAL IKKE REGNES FOR SVAGE: Nica Nika - sigøjner, student, klubmedarbejder og medlem af integrationsrådet, er stolt af sin romi-baggrund. Men han er kritisk over for dem, som ikke vil støtte deres børn i at få en uddannelse. (S. 9/1))
1988 4/3, Helsingør dagblad: "Byg et særligt hus til alle sigøjnerne. Forslag til at løse sigøjner-sagen - måske kan kommunen låne til byggeriet".

[Luk dette vindue]