Helsingør Kommune (2001): Børn med særlige behov, Fokus på specialområdet. Helsingør Kommune: Børne- og Ungeforvaltningen.