Cederberg, Irka (2004): "Romerna i ett förändrat Europa". I: Världspolitkens dagsfrågor nr 11, 2004. Sverige: Utrikespolitiska institutet