ERRC (2003): Diverse rapporter m.m. fra European Roma Rights Center i Budapest. http://www.errc.org/