Jensen, Heidi (1995): Kulturelle Kamæleoner i den Kommunale Orden - Et studie af sigøjnere og danskere i en dansk provinsby af Heidi Jensen. Specialeafhandling til Kandidateksamen. Institut for Antropologi, Københavns Universitet. Specialerække nr. 78. Institut for Antropologi.