Laursen, Johannes Busk (2004): Sigøjnernes desintegration i velfærdssamfundet. Specialeafhandling til Kandidateksamen. Institut for Psykologi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, 2004.