ROMER UTVISAS PÅ LÖPANDE BAND

- SKA VI OM 50 ÅR ÅTER SÄGA: VI VISSTE INGENTING?

 
1.500 romska asylsökande i Sverige hotas av utvisning. Vad är det romerna skickas tillbaka till?

Romerna är Europas största etniska minoritet utan egen stat. Antiziganismen har blivit värre efter östblockets kollaps. Romer flyr i dag från diskriminering och förtryck i länder i framför allt östra Europa. Romerna får inget skydd av polis och rättsväsende - som i många länder rentav själva deltar i förtrycket.

I Kosovo har romerna inga hem att återvända till ­ husen har raserats av majoritetsbefolkningen. De romer som ändå försöker återvända utsätts för svåra trakasserier ­flera har blivit dödade. Etnisk rensning pågår fortfarande i Kosovo.

Den 28 nov kommer en delegation från Romernas Riksförbund och representanter för de asylsökande romena att uppvakta Utlänningsnämnden .Vi vill fästa mydigheternas uppmärksamhet på de asylsökande romernas svåra situation. Och vi vädjar om amnesti för alla romer som finns i landet, speciellt för dem som tvingas gömma sig för att inte bli avvisade från landet.

Vi upplever att förföljelsen mot oss, förtrycket från nazitiden aldrig har upphört. Det pågår fortfarande idag år 2002 ! Är vi på väg att uppleva ett nytt Holocaust - denna gång riktad mot bara romer?

Ska Sverige och Europa bara se på och låta det hända igen ? Ska man om 50 år åter säga: Vi visste ingenting?

Vi kallar till presskonferens efter mötet ca kl 16.15 hos Utlänningsnämnden, Drottninggatan 95 A, Stockholm.

Romernas Riksförbund
Stefano Kuzhicov, ordförande
Tel 042-10 78 98
mobil 0704-53 68 73

 

[Luk dette vindue]