Forside   Arkiv   Litteratur
Litteratur
Her er et udvalg af den litteratur om romafolket der findes på dansk.
Oversigten herunder er opdelt i:
- Litteratur specielt om romaer i Danmark
- Litteratur om romafolket og dets historie og kultur (hele verden)
- Litteratur skrevet af romaer og
- Skønlitteratur om romafolket

Læs mere om romaerne i Danmark

Bøger og undervisningsmateriale

 • ROMAER - Europas største etniske mindretal af Malene Fenger-Grøndahl. - Århus : Turbine Forlaget, 2012.
  med kapitlet om Danmark: Den, der lever sjkult... romaer i Danmark"

  Om bogen: Romaer Har du også hul i hovedet … der hvor der kunne være viden om Europas største etniske mindretal? … Så er muligheden der nu for at få fyldt hullet op med fakta og fortællinger om romaerne. Ny undervisningsbog – målrettet grundskolens ældste klasser, men også oplagt som oplysning til mange andre – beretter levende, præcist og med konkrete eksempler om romaernes historie, kultur og levevilkår. Og tegner et billede af den kæmpemæssige udfordring, Europa står over for, hvis det skal lykkes at gøre romaerne til aktive medborgere med samme muligheder og rettigheder som alle andre. Læs bl.a. om: - romaernes oprindelse i Indien - slaveriet af romaer i Rumænien gennem 500 år - romaernes Holocaust under 2. verdenskrig - tvangssteriliseringer af romakvinder efter år 2000 - børneægteskaber og børnearbejde - roma-nationalisme og roma-politik - roma-rollemodeller - roma-rap - danske romaers historie og fremtidsdrømme Bogen er illustreret med farvefotos og indeholder en lang række faktabokse om bl.a. diskrimination, menneskerettigheder og EU’s indsats på roma-området. Sammen med bogen udgives en lærervejledning og et omfattende arbejdshæfte med elevaktiviteter – med særligt fokus på historie og samfundsfag. Begge dele kan downloades gratis fra forlagets hjemmeside. ”Mange elever er fascineret af romaerne. Men det er svært for dem at skelne fiktion og fakta, og det er faktisk også svært for os lærere at finde faktuelle oplysninger, som eleverne kan bruge. Det bliver lettere nu!”. (Kilde: emu.dk).

 • Sigøjnere - 1000 år på kanten af Europa af Carsten Fenger-Grøndahl & Malene Fenger-Grøndahl. - Århus : Aarhus Universitetsforlag, 2006.
  med kapitlet om Danmark og Skandinavien: "Skandinavien - Kulturel frihed og kærlig forskelsbehandling"

  Om bogen: Roma betyder menneske og er sigøjnernes betegnelse for sig selv. Gennem tusind år på kanten af de europæiske samfund har romaerne formået at bevare deres eget sprog og en særegen kultur. I bogen videregiver forfatterne Malene og Carsten Fenger-Grøndahl deres indtryk og erfaringer fra rejser til vidt forskellige romamiljøer i 12 lande.

  Fortællingen begynder i Indien, romaernes "moderland", og slutter i Skandinavien, hvor romaerne kæmper for at blive en anerkendt del af et moderne samfund. Undervejs overværer vi religiøse ritualer i Frankrig og deltager i farvestrålende flamencofester i Spanien. Vi følger den barske hverdag i Slovakiets og Tjekkiets grå ghettoer og besøger en by i Makedonien, hvor romaerne har egen borgmester og eget bystyre.

  I ord og billeder tegner forfatterne et billede af et folk, der har været forfulgt og forkætret gennem århundreder - fra slaveriet i middelalderens Rumænien til nazisternes terror i det 20. århundrede - men som altid har formået at rejse sig igen. Med udvidelsen af EU er de fleste romaer samlet inden for samme politiske fællesskab, og for første gang i historien er der tegn på, at romaerne organiserer sig politisk og kan komme til at udgøre en magtfaktor i fremtidens Europa. (Kilde: Forlagets katalog).

 • Eljmi er roma af Peter Bejder og Kim Boye Holt ; fotos af Thomas Arnbo. - Skødstrup : Mañana, 2002. - 48 sider : ill.. - (Verdener mødes).
  En beskrivelse af en 16-årig romadreng, hans bopæl, skolegang, venner, familie, fritid, fester, arbejde og fremtidsdrømme, samt familiens flugt fra Jugoslavien, indvandrertal, integration og kulturforskelle. Faktabokse bl.a. om fordomme, historie og citater. Ideer til videre arbejde. Fra 13 år. Med litteraturhenvisninger og internetadresser.
 • Danmarks sigøjnere af journalist Dorte Schmidt, med fotos af fotojournalist Vibeke Toft. Artikelsamling om romaer i Danmark trykt i Nyhedsbrevet: Brikker til et fællesskab JUNI 9. - ÅRGANG - NR. 1, 2003. 14 sider med fokus på romaer i Danmark og de mennesker som arbejde med dem.
 • Sigøjneren i os : 23 samtaler med skandinaviske sigøjnere ved Eline Mørch Jensen og Nina Antvorskov ; fotos af Michael Daugaard. - Valby : Borgen, 1993. - 247 sider : ill. Litteraturliste: side 247-248. (Emnetal 30.164)
 • Sigøjnere/roma. Historie. Kultur. Baggrundsinformation af Eline Mørch Jensen - Dansk Flygtningehjælp 1996.
  Hæftet fortæller om sigøjnere eller roma, som en del sigøjnere foretrækker at kalde sig. Sigøjnernes historie og kultur beskrives. Der ses på sigøjnernes erhverv og forsørgelse, deres familebånd, retssystem og religion. Desuden fortælles om sigøjnernes organisering på tværs af grænser. Der afsluttes med et interview af en herboende sigøjner.
 • Sigøjnere i Danmark af Anders Enevig - Fremad, 1969. - 106 sider : ill. (Emnetal 39.7).
  Om den historiske baggrund for sigøjnernes ophold i Danmark, deres skikke og adfærdsmønster samt om lokalsamfundet Amagers reaktioner i 1968 på en sigøjnerlejr der. Litteraturhenvisninger.
 • "Uden fædreland - tatere og sigøjnere" kapitel i bogen Indvandrernes danmarkshistorie af Bent Østergaard. - Kbh. : Gad, 1983. - 263 sider : ill. ; 25 cm (Emnetal 32.61).
  8 gode sider om sigøjnernes historie i Danmark fra 1500 tallet til 1950.
 • "Sigøjnere" kapitel i bogen Fremmede i Danmark af Ole Høiris. - Horsens : Åløkke, cop. 1983. - 104 sider : ill. ; 24 cm (Emnetal 30.1645).
  5 side om de danske antisigøjnerlove og romaerne i Danmark.
 • "Sigøjnere" kapitel af Anders Enevig i bogen Minoritetsproblemer i Danmark redigeret af Jacques Blum. - København : Gyldendal, 1975.
  14 sider om Danmark og romaer, hvor Enerig trækker historien op og kommer ind på diskriminationen i 1970'erne. Efterfulgt artiklen "At være sigøjner i Danmark" hvor Wladislaw Mutto fortæller om sin ankomst til og liv i Danmark.
 • "Sigøjnere i søgelyset: Arvebiologi og socialpolitik i 1930’ernes og 1940’ernes København" kapitel af Lene Koch i antrologien "Videnskabernes København" redigeret af Söderqvist, T., Faye, J., Kragh, H. & Rasmussen, F. A. - Danmark: Roskilde Universitetsforlag, 1998
  17 sider om en landsdækkende arvebiologisk undersøgelse af romaerne i Danmark under 2. verdenskrig.
 • "Gennem nåleøjet. Danske sigøjnere i 1930ernes og 1940ernes recehygieniske diskussioner" artikel af Sharmila Maria Holmsrøm i tidskriftet NORD NYTT 97/2003
 • Kulturelle Kamæleoner i den Kommunale Orden - Et studie af sigøjnere og danskere i en dansk provinsby af Heidi Jensen. Specialeafhandling til Kandidateksamen. Institut for Antropologi, Københavns Universitet. Specialerække nr. 78. Institut for Antropologi 1996.
 • Sigøjnernes desintegration i velfærdssamfundet af Johannes Busk Laursen. Specialeafhandling til Kandidateksamen. Institut for Psykologi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, 2004.

Læs mere om romafolket (hele verden)

Større bøger

 • Sigøjnere - 1000 år på kanten af Europa
  af Carsten Fenger-Grøndahl & Malene Fenger-Grøndahl. - Århus : Aarhus Universitetsforlag, 2006.
  Bogen videregiver forfatterne Malene og Carsten Fenger-Grøndahl's indtryk og erfaringer fra rejser til vidt forskellige romamiljøer i 12 lande. Fortællingen begynder i Indien, romaernes "moderland", og slutter i Skandinavien, hvor romaerne kæmper for at blive en anerkendt del af et moderne samfund. Undervejs overværer vi religiøse ritualer i Frankrig og deltager i farvestrålende flamencofester i Spanien. Vi følger den barske hverdag i Slovakiets grå ghettoer og besøger et landsbysamfund i Rumænien, hvor teenageægteskaber er normen. Læs mere..
 • The Roma Journeys / Die Romareisen / [Le romané phirimàta]
  af Joakim Eskildsen og Cia Rinne. - Tyskland : Steidl 2007, ISBN: 978-3-86521-371-6 (English), ISBN: 978-3-86521-371-6 (German)

  Stor fotobog om romafolket incl. CD med lydoptagelser. Bogen fåes på engelsk og tysk og har forord af Günter Grass. Bogen rummer 274 fotografier af fotograf Joakim Eskildsen, som i 2000-2006 rejste sammen med bogens tekstforfatter Cia Rinne i Ungarn, Indien, Grækenland, Rumænien, Frankrig, Finland og Rusland, hvor de mødte romaer og fik indblik om deres situation.

  Bogen er opdelt i lande og giver et nutidigt og personligt billede af Europas største minoritet. I Joakim Eskildsens fotografier forenes tre ledende temaer: mennesket, naturen og mystikken - mystik som en umiddelbar, substantiel oplevelse og først og fremmest også som et intuitivt greb om virkeligheden. Han nærmer sig menneskerne med åbent sind og empati.

 • Skyd zigeunerne : zigeunernes Holocaust under nazismen 1933-45 af Fritz Pedersen. - 1. udgave, 1. oplag. - Hvidovre : Carnet, 1990. - 195 sider : ill. ; 22 cm, Kilder: side 192-195. (Emnetal 94.41)
  Gennem interviews med de få zigeunere, der slap fra KZ-lejrene med livet i behold og gennem kildestudier af dokumenter m.v. skildres udryddelsen af zigeunerne under nazismen i perioden 1933-1945.
  Med tilhørende film:
  Sigøjnernes holocaust : 3 vidneudsagn : en film af Fritz Pedersen, Ib Makwarth. Telefilm : for Statens Filmcentral : distribution Statens Filmcentral, 1993.
 • Den lange vej : sigøjnerne og deres rejse af Isabel Fonseca ; oversat af Nina Bolt. - [Kbh.] : Tiderne Skifter, 1997. - 348 sider : ill. Originaltitel: Bury me standing. (Emnetal 59.6)
  Forfatteren, som er amerikansk forsker i religionsvidenskab, skildrer på grundlag af flere rejser og ophold i Østeuropa, sigøjnernes kultur, slægtstraditioner, familieformer, oprindelse, tabuer, ritualer, humor. Kommenteret bibliografi: 339-347
 • Sigøjnerne af Jan Yoors ; på dansk ved Finn og Grete Andersen. - [Kbh.] : Hekla, 1980. - 240 sider ; 22 cm. Originaltitel: The gypsies. (Emnetal 59.6)
Introduktioner:
 • Sigøjnere af Mogens Koch Pedersen. - Ørbæk : Tommeliden, 1996. - 54 sider : ill.. - (Etniske minoriteter)(Emnetal 30.164)
  Om sigøjnere, deres historie, skikke og leveregler, med bud på, hvorfor de altid er på vandring samt om fordommene mod dem. Litteraturhenvisninger: side 54. Fra 13 år.
 • Hvem er sigøjnerne? af Alicja Fenigsen, Jerry Bergman ; billedredaktør: Anne Lisbeth Olsen ; læsepædagogisk bearbejder: Flemming Lundahl ; redaktør: Flemming Lundahl. - 1. udgave, 1. oplag. - [Kbh.] : Munksgaard, 1994. - 96 sider : ill. - (Aktuel historie)(Emnetal 30.164)
  Om deres nedstamning, fordomme og myter omkring dem, deres ritualer, boligforhold, fester, vandringer, musik, arbejde, familie samt deres placering i Europa. Fra 14 år.
 • Sigøjnere er ét folk af Jørn E. Albert. - 1. udgave, 1. oplag. - Kbh. : Forum, 1982. - 48 sider : ill. ; 29 cm. - (Truede mindretal)Den danske udgave nyskrevet efter: Thomas Acton: Gypsies. (Emnetal 30.164)
  Bl. a. om de første sigøjnere, deres boligforhold i dag, opdragelse og undervisning, bryllup, arbejde, religion, kultur samt bosætning i Asien og Amerika. Hvis du vil læse mere: side 48. Fra 12 år
 • Sigøjnere af Kirsten G. Andersen (f. 1929) - Munksgaard, 1971. - 105 sider : ill.. - (Beta-bog. Truede folk ; B)(Emnetal 59.6)
  Sigøjnernes historie og vilkår fra omkring år 1000 til idag. Fra 13 år. Litteraturhenvisninger.
 • Sigøjnere/roma. Historie. Kultur. Baggrundsinformation af Eline Mørch Jensen - Dansk Flygtningehjælp 1996.
  Hæftet fortæller om sigøjnere eller roma, som en del sigøjnere foretrækker at kalde sig. Sigøjnernes historie og kultur beskrives. Der ses på sigøjnernes erhverv og forsørgelse, deres familebånd, retssystem og religion. Desuden fortælles om sigøjnernes organisering på tværs af grænser. Der afsluttes med et interview af en herboende sigøjner.
 • Tusen år i Europa - om romerna/zigenarna af Irka Cederberg - Världspolitikens Dagsfrågor 9/1998, Utrikespolitiska institutet, Stokholm
  (Bogen er på svensk)
Specielt for Gymnasiet og HF
 • På randen af Europa : et historie/samfundsfagshæfte fra operation Dagsværk Roma 2000 af Sigurd Handrup ... [et al.] ; i samarbejde med Historielærerforeningen og Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier. - Kbh. : Operation Dagsværk, 2000. - 91 sider : ill. i farver ; 30 cm
  Sigøjnernes historie i Europa fortælles og der gives indblik i deres forhold i dag med fokus på deres situation i Østeuropa og især i Makedonien. Med litteraturhenvisninger. (Emnetal 30.164)
 • Det rene folk : et danskhæfte fra Operation Dagsværk Roma 2000 af af: Daniel Henschen, Peter Juul Nielsen og Lisbet Birkedal ; i samarbejde med Dansklærerforeningen. - Kbh. : Operation Dagsværk, 2000. - 43 sider : ill. (nogle i farver) ; 30 cm. Hertil findes videkassette: Dalen. (Emnetal 30.164)
  Med udgangspunkt i sigøjneres forhold lægges der op til debat om temaerne fællesskab, udstødelse og udryddelse. Hvor går f.eks. grænsen mellem fællesskabsfølelse og undertrykkelse af andre mennesker og deres holdninger? Med litteraturhenvisninger.

 

Romalitteratur

 • Sigøjnerpoesi = Ciganska poezija / dansk gendigtning Narcisa Vucina. - Århus : Husets Forlag, 1995. - 129 sider. - (S.O.L.). Oversættelse i udvalg af: Ciganska poezija
  Digte som skildrer sigøjnernes tilværelse og livssyn i temperamentsfulde strøg og stærke farver. Dansk og serbokroatisk tekst.
 • Hvordan går det, Katitzi? af Katarina Taikon. Red.,m.v.: Björn Langhammer (ill.) 48 s., ill., 1978
  Forfatteren Katarina Taikon, som selv er sigøjner, fortæller i ord og fotografen Björn Langhammer i billeder om, hvordan det er at være sigøjner.

 

Skønlitteratur om romafolket

 • Et stille umærkeligt drab' af Lene Kaaberbøl og Agnete Friis 2010
  På landet i Ungarn finder et par sociale marginaliserede romadrenge noget, der kan sælges på det sorte marked. Kriminelle typer tvinger dem til at flygte til Danmark, hvor de kommer i kontakt med sygeplejerske Nina Borg. Men de er ikke uden for fare i det tilsyneladende fredelige Danmark
  Læs mere på forlagets hjemmeside..
 • Afsked med Sidonie : en beretning af Erich Hackl, oversat af Einar Sørensen. Kbh:Hekla, 1990. - 127 sider
  Skildring bygget over en autentisk beretning om et forladt sigøjnerbarns skæbne i 1930'ernes Østrig, offer for nazismens raceteorier Originaludgave 'Abschied von Sidonie' (1989).
 • Raklo trilogien: 'Jordens skød', 'Askeslottet' og 'Himmelporten' af Andersen Johansen. 1999, 2000, 2001
  Trilogien følger hovedpersonen Raklos udvikling fra dreng til ung mand i et Europa under og umiddelbart efter 2. Verdenskrig. Rejsen startede i det borgerkrigshærgede Jugoslavien, hvor romadrengen Raklo og hans venner drager rundt med et cirkus (Bind 1, Jordens skød), indtil de bliver først italienernes og siden tyskernes fanger og ender i kz-lejren (Bind 2, Askeslottet). 3. bind, Himmelporten, foregår i Kølns ruiner i den første efterkrigstid, hvor Raklo sammen med sine venner flytter ind i en strandet flodbåd.
  Læs mere på hjemmesiden Raklos rejse..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


           

 Direkte link: http://www.romnet.dk/litt.html
|gå til forside|
Nyhedsarkiv
Europas romaer
Danmark og Romaerne
Helsingør
Romaflygtninge i DK
Spørg om romaer
Litteratur
Links
Om romnet.dk
Kontakt romnet.dk