Forside   Romafolket   Danmark og Romaerne   Romaklasser
Romaklasser i Helsingør
Helsingør Kommune havde i en periode på over 20 år særskilte klasser kun for romaer / sigøjnere. Klasserne blev kaldt sigøjner-, romi- eller romaklasser. I en klage indsendt til Statsamtet i 2002 blev klasserne kritiseret for at segrere (race-adskille) romabørnene, ved at isolere dem i etniske særklasser. Klagen lagde vægt på at romaklasserne ikke fulgte folkeskolelovens bestemmelser og på at de rene romaklasser stred mod international ret, der forbyder opdeling efter etnicitet.

Romaklasserne synes på den anden side heller ikke at have været en succes, hvilket kommune heller aldrig havde lagt skjul på. Elever fra romaklasserne kom således aldrig tilbage i en almindelig klasse efter at være startet i romaklassen og deres faglige standpunkt efter romaklassen var meget lavt. Desuden peger meget på at klasserne har medvirket til at en del af romaerne i Helsingør fortsat er meget dårligt integrerede. Det forhold, at flere af forældrene til børn i romaklasserne også selv havde gået i romaklasse, satte spørgsmålstegn ved klassernes berettigelse som et integrationstiltag.

Indtil sommeren 2004 var der 3 romaklasser med ca. 10 elever i hver, men Børne- og Ungeudvalg besluttede 12. april 2004 at lukke 2 af romaklasser inden Statsamtet havde afgjort deres lovlighed. I den 3. klasse fortsatte 15 elever indtil Statsamtet meddelte at romaklasserne var ulovlige. Den sidste af de oprindelige 3 romaklasser lukkede således til sommerferien 2005.

Efter sommerferien oprettede kommune imidlertid en ungdomsskoleklasse, som de kaldte en fraværsklasse. I ungdomsskoleklassen startede de få tilbageværende romaelever fra de 3 nedlagte romaklasser, der endnu ikke var blevet flyttet til almindelige klasser. Den 30. november 2005 afgjorde Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling at denne ungdomsklasse var racediskriminerende og fastslog samtidig at også de 3 oprindelige sigøjnerklasser var racediskriminerende. Men Helsingør Kommunens ændring af romaklassen til en fraværsklasse vakte også opsigt i udlandet bl.a. hos Europarådet, som siden juli 2004 havde kritiseret romaklasserne af at raceadskille romabørn fra andre børn. Derfor vedtog Europarådets 46 udenrigsministre den 14. december 2005 en resolution der udtrykte fortsat bekymring over raceadskillelsen(segregationen) af romabørn i Danmark, som de mente var fortsat i den nyoprettede romaungdomsklasse i Helsingør.

Den 30. januar 2005 besluttede Helsingør Kommunens Byråd også at lukke den nyoprettede klasse, og stoppede dermed endeligt modellen med særskilte klasser for romabørn.

Sagens gang:
International kritik
 
Statsamtet modtog klage d. 3. dec. 2002. Den d. 3. juli 2003 anmodede Statsamtet Undervisningsministeriet om at tage stilling til sagen. Undervisningsministeriet udtalte d. 24. maj 2004 at de 3 romaklasser stred mod den danske folkeskolelov og udsendte samtidig to juridiske notater, der for første gang i Danmark fastslog at opdeling efter race/etnisk oprindelse i den danske folkeskole strider mod menneskerettighederne. Den 13. sep. 2004 kom Statsamtet med sin afgørelse, romaklasserne var ulovlige i henhold til den danske folkeskolelov. I 2005 tog Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling af egen drift stilling til lovligheden af Helsingør Kommunes på daværende tidspunkt netop oprettede ungdomsskoleklasse med romabørn, og Klagekomitéen afgjorde at denne, samt også at de 3 oprindelige romaklasser var ulovlig, fordi de var "udtryk for ulovlig indirekte forskelsbehandling og dermed i strid med lov om etnisk ligebehandling".


Mere om sigøjnerklassen . .
Den første rene sigøjnerklasse i Helsingør var en modtagelsesklasse, der blev oprettet i 1972. I 1982 blev den første specialklasse for sigøjnere oprettet. I 1993 oprettedes endnu to sigøjnerklasser. Her placeres romabørn, der var svære at få integreret i folkeskolen pga. indlæringsvanskeligheder, problematisk adfærd og/eller manglende fremmøde (Laursen, 2004).

Målgruppen beskrives i 2001 som "Romielever, der ikke kan rummes i normalklasser eller specialklasse" (Helsingør Kommune, 2001, 80). Romabørnene blev visiteret til sigøjnerklasserne på baggrund af et skema, som de enkelte lærere udfyldte og afleverede til kommunens fremmedsprogskonsulent, når de syntes de havde et problematisk romabarn i deres klasse. Derefter placerede fremmedsprogskonsulenten barnet i en af de 3 romaklasser såfremt der var plads. Der var dog også eksempler på at elever visiteres til romaklassen uden først at have været placeret i en normalklasse. Således nævner Heidi Jensen at "Nogle sigøjnerbørn, også børn, der er født og opvokset i Danmark, går direkte fra modtageklasser til en af de 3 sigøjnerklasser, og kommer aldrig i en "almindelig" klasse" (Jensen 1995, 83). Ligeledes fortalte en romamor (nyligt tilflyttet Helsingør), at hun fik at vide, at hendes søn efter kun 2 uger i en normalklasse skulle overflyttes til romaklassen (Information, 2002).

Klasserne rummede romabørn fra 1. til 10. klassetrin. Til klassen var tilknyttet 25 lærertimer og en socialpædagog på fuld tid. Socialpædagogen væsentligste opgave var at søger for at børnene mødte i klassen kl. 8 bl.a. ved at ringe til forældrene og holde en tæt kontakt til dem. I timerne skulle socialpædagogen søge for at behandle og kontrollere de "uunderviselige" romabørn, sådan at læreren kunne gennemføre undervisningen (Jensen, 1995).

 

LÆS MERE PÅ ROMNET.DK
Læs mere om romaerne i Helsingør.
Gå til siden 'Helsingør'..
Spørgsmål: "Hvorfor er det ofte vanskeligt for romabørn i Danmark at gennemføre deres skolegang på samme vis som deres jævnaldrende?"
Læs svaret på siden 'Spørg om romaer'..
 
LÆS MERE..

 

 

Presseklip__________________

 • 31. januar 2006
  Helsingør Kommunes Byråd vedtog i går aftes endeligt at lukke omtalt ungdomsskoleklasse med romabørn, og stoppede dermed den sidste særskilte klasser med romabørn.

 • 19. december 2005 Fredriksborg Amts Avis
  Europarådet kritiserer romaklasser
  "Europæiske udenrigsministre melder sig i flokken af kritikere af Helsingørs romaklasser, som lukkes pr. 1. januar." "Udenrigsministrene i Europarådet kritiserer nu også, at Helsingør Kommune siden 1980"erne har haft romaklasser, hvor romabørn har modtaget undervisning, adskilt fra andre skoleelever. De 46 medlemmer udtrykker i en erklæring »bekymring« over, at »romabørn undervises separat.« De opfordrer Danmark til at finde »alternative løsninger« for at sikre en lige undervisning for alle."

 • 18. december 2005 Berlingske Tidende
  Romaklasse var ikke godkendt
  "Sigøjnerbørn: Helsingør Kommune havde ikke ministeriets godkendelse af romaklasse, som nedlægges efter nytår. Ligebehandlingskomiteen kalder oprettelsen af romaklassen for ulovlig forskelsbehandling." "Ministeriet har ikke godkendt det konkrete undervisningstilbud, som kommunen har givet, oplyser fuldmægtig Svend Erik Gertz, Undervisningsministeriet." "Formanden for børne- og ungeudvalget i Helsingør, Erling Hansen (K), har sagt, at Undervisningsministeriet havde godkendt den måde, klassen blev oprettet på. Erling Hansen sagde torsdag til Ritzau, at Undervisningsministeriet havde godkendt fremgangsmåden med ungdomsskoleregi, efter at det var erklæret ulovligt at oprette klassen inden for folkeskoleloven. »Den måde, vi kørte det på, var lovlig. Det har vi fået Undervisningsministeriets tilsagn om. Så hvis man mener, at det ikke var lovligt, så er det Undervisningsministeriet, man må i diskussion med,« sagde Erling Hansen."

 • 16. december 2005
  Helsingør Kommune planlægger at lukke nyoprettet ungdomsskoleklasse med romabørn efter Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling har afgjort at klassen og kommunens tidligere romaklasser er udtryk for racediskrimination. Ungdomsskoleklassen blev oprettet i august 2005 efter den sidste af kommunens oprindelige 3 romaklasser var blevet lukket til somerferien 2005.
  BT 16 december 2005 s. 7: "Sidste sigøjnerklasse lukkes. Helsingør kommune vil til nytår nedlægge sin sidste særlige klasse med roma (sigøjner) børn, efter at Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling har udtalt, at klassen er udtryk for ulovlig indirekte forskelsbehandling. Klassen skulle være fortsat halvandet år mere, men nedlæggelsen af det kommunen kalder en fraværsklasse har ikke noget med udtalelsen fra klagekomitéen at gøre, fremhæver Erling Hansen (K)."
  Også omtalt i andre aviser og medier, bl.a. Politiken, Berlingske, Jyllandsposten og på Tv2lorry.

 • 5. august 2005
  Helsingør lukker den sidste af kommunens specielle folkeskoleklasse for romabørn
  Dermed lukkede den sidste af de Helsingørs oprindeligt 3 sigøjnerklasser. Den første blev oprettet i 1982, mens to nye blev oprettet i 1993. Klassen mødte stor kritik for at isolere og race-adskille romabørnene og efter at Statsamtet fandt sigøjnerklasserne i strid med folkeskoleloven måtte klasserne lukke.

 • 21. december 2004 Fredriksborg Amts Avis
  Romaklasser i ungdomsskole-regi
  "Der er måske en løsning på vej for de stærkt omdiskuterede F-klasser for især roma-elever i Helsingør Skolevæsen. Klasserne er blevet kendt ulovlige og undervisningsminister Ulla Tørnæs har i første omgang afvist at give Helsingør Kommune dispensation. Men på et møde i Undervisningsministeriet i fredags blev der lagt et nyt forslag på bordet, som embedsmændene i ministeriet ikke umiddelbart var afvisende overfor - tværtimod. Det oplyste borgmester Per Tærsbøl, K, på byrådsmødet i aftes, hvor roma-klasserne endnu en gang var på dagsordenen. Løsningen går ud på, at F-klasserne fortsætter som heltidsundervisnbing i Ungdomsskolen. "

 • 16. oktober 2003 DR TV-avisen 21:00
  Kritik af race-adskillelse
  Danmark kritiseres i en international rapport om menneske- rettigheder for at støtte race-adskillelse. Rapporten henviser til de særlige sigøjnerklasser der er oprettet for Romafolket i Helsingør. Statsamtet er i gang med at vurdere lovligheden af romaklasserne.
  Citater fra indslaget:
  Nicolai Gheorghe, rådgiver for OSCE:
  "Hvis Danmark vil leve op til EUs standarder - så må disse klasser ophøre og eleverne straks overføres til almindelige klasser." "Hvis skolen anbringer børn i særlige klasser - så er det raceadskillelse og det er ulovligt."
  Helsingørs borgmester Per Tærsbøl (C):
  "Det lyder måske lidt frækt men jeg er egentlig ligeglad altså - jeg er egentlig fuldstændig ligeglad fordi jeg har kun en mission - det er at sørge for at de kan klare sig i det danske samfund så må man for min skyld godt anklage os alle de steder man nu kan finde på."
  Rade Stallone, elev i sigøjnerklasse:
  "Man får ikke noget ordentlig undervisning man føler sig dum på en eller anden måde."
  Laza Stallone, far til Rade:
  "Du møder op hver dag men du kører træt i det fordi du ikke får noget ud af det og du ser alle andre børn i skolegården lege med hinanden, men ikke med dig - selv der i skolegården er der en forskel."

   
  Flere presseklip på siden 'Nyhedsarkiv'..

   

   

   

   

   

   


             

 •  Direkte link: http://www.romnet.dk/romaklasser.html
  |gå til forside|
  Nyhedsarkiv
  Europas romaer
  Danmark og Romaerne
  Helsingør
  Romaflygtninge i DK
  Spørg om romaer
  Litteratur
  Links
  Om romnet.dk
  Kontakt romnet.dk