Forside   Romafolket   Danmark og Romaerne   Romaflygtninge i DK
Romaflygtninge (28. okt. 2010 - siden opdateres desværre ikke. Mvh romnet.dk)

Romaer bliver udvist fra Danmark trods stor risiko for overgreb i hjemlandet

Romaflygtninge uden permanent opholdstilladelse i Danmark tvangsudvises til Serbien og Motenegro, mens Kosovo stadig nægter at modtage romaer, der ikke rejser frivilligt, da Kosovo ikke kan garantere deres sikkerhed, derfor sidder de i bl.a. sandholmslejren på ubestemt tid, da Danmark fortsat afviser at give dem asyl.

ASYLSAGER
I 2002 begyndte Danmark at tvanghjemsende romaer til Balkan, på trods af kritik fra FN, der ikke mente bl.a. Kosovo var sikkert hjemrejseland for romaer. Den massive kritik førte til at Kosovo en overgang helt nægtede at modtage flere afviste asylansøgere fra Danmark og i dag (2006) nægter Kosovo stadig at modtage romaflygtninge fra Danmark, der ikke rejser frivilligt. Men alligevel har kun en enkel roma fra Kosovo fået opholdstilladelse, men flere andre prøver trods den ringe chance. Resultatet er at romafamilier fra Kosovo nægtes opholdstilladelse, uden de dog kan tvangsudvises, de er derfor tvunget til at bor i Sandholmlejren på madpakkeordningen og møde på politistationen 2 gange om ugen, hvor politiet systematisk prøver at presse dem til frivilligt at rejse hjem.
Sagerne prøves ved retten: Det lykkedes ikke advokaterne Anne Land og Niels-Erik Hansen fra Boserups Advokatkontor at få Landsretten til at tage stilling til Flygtningenævnets afvisning af 7 kosovoromaer. Landsretten mente ikke domstolene har myndighed til at undersøge nævnets afgørelser. Sagen er nu blevet anket til Højesteret.
EU-lande har modtaget et stort antal romaer fra Ex-Jugoslavien. I forbindelse med krigen i det tidligere Jugoslavien og krigen i Kosovo flygtede mange bl.a. til Danmark og fik asyl. Mange serbiske romafamilier kom fx til Danmark fordi manden og unge sønner var i overhængene fare for at blive tvangsindkaldt til krigstjeneste. Desuden tog Danmark i mod nogle hundrede romaer fra flygtningelejre i Kosovo under krigen. Men efter krigen har det været meget svært at få asyl og dem der i sin tid fik asyl sendes hjem igen, selvom området slet ikke har den fornødne stabilitet og lovlighed der kan sikre udsatte minoritetsgrupper mod overgreb. I sær i Kosovo er der stadig mange voldelige overfald med romaer som af den Albanske befolkning beskyldes for at have hjulpet Serberne med at henrette Albanere under krigen. Men også i Serbien og Montenegro melder menneskerettighedsorginisationer om overgreb og forfølgelser af romaer.

Fra mange sider er tvangshjemsendelserne blevet kritiseret fordi de romaer der er vendt hjem er blev udsat for overgreb og forfølgelser. Problemet er at mange af de lande som er blevet erklæret sikre at vende hjem til nok er relative sikre at vende hjem til for majoritetsbefolkningen, men for romaerne kan situationen være en ganske anden. Det tages der som regel ikke højde for når romaer udvises. Derfor oplever mange romaer at de, på trods af EU-landenes forsikring om at det er sikkert at rejse hjem, bliver udsat for overgreb fra myndighederne og fra majoritetsbefolkningen.

Tvangsudvisningerne til Bosien-Herzegovina, Serbien og Montenegro er blevet udført takket være Danmarks aftaler med disse områder. Selvom mange er blevet hjemsendt, er der stadig stor usikkerhed om hvor mange af dem der modsætter sig hjemsendelse, der stadig sidder i Sandholmlejren. Bl.a. Kosovo nægter stadigt at modtage afviste asylansøgere fra Danmark, der ikke frivilligt vil vende hjem. Resultatet er at familier fra Kosovo ikke med tvang kan sendes hjem, men samtidig nægter Danmark dem opholdstilladelse, de tvinges istedet til at blive i Sandholmlejren på madpakkeordningen og møde på politistationen 2 gange om ugen, hvor politiet systematisk prøver at presse dem til frivilligt at rejse hjem.

 

Aftale med Ex-jugoslavien

Danmark har siden 8. marts 2003 tvangshjemsendt romaer til Ex-jugoslavien. De er blevet omfattet af en ny aftale trods det at Ex-jugoslavien af flere ikke betragtes som sikkert for romaer. Fra marts 2003 til januar 2004 er 750, hvoraf mange romaer, blevet udvist til Serbien og Montenegro

Jugoslaviens indenrigsminister Zoran Zivkovic og Europa- og daværende integrationsminister Bertel Haarder skriver under på aftale
Danmark indgik den 29. maj 2002 en aftale med Jugoslavien om at Jugoslavien skulle modtage 900 asylansøger der opholder sig i danske asylcentre efter de har fået afslag på deres asylansøgning. Aftalen træder nu i kraft efter at være blevet forsinket af valg til parlamenterne i de to forbundsrepublikker.

Danmark og andre EU-lande har siden 1997 eller kun i meget begrænset omfang har kunnet tvangsudsende asylansøgere til Jugoslavien da myndighederne i Jugoslavien har nægtet dem indrejse. Tyskland og nu også Danmark har først nu fået en tilbagesendelsesaftale med Jugoslavien. Jugoslavien viser med aftalen at man ønsker at tilnærme sig EU. Jugoslavien håber at de ved at hjælpe EU-landene af med deres flygtninge kan få et tættere samarbejde med EU og på længere sigt blive medlem. Som andre de andre EU-lande skal de derfor til at tage deres statsborgere igen hvis de er uønskede i det land de rejst til.

De 900 jugoslavere hvor af de fleste er romaer der er i en udsendelsesposition fordi de har fået afslag på asyl, kan derfor tvangsudsendes efter den 8. marts 2003. Rigspolitiet har forinden haft samtaler med samtlige 900 afviste asylansøgere for at sætte dem ind i deres situation. Det gøres klart for dem at de i nær fremtid vil blive tvangshjemsendt som følge af den nye aftale og de opfordres derfor kraftig til at rejse hjem frivilligt såfremt de har et gyldigt pas. De får betalt flybillet og får nogle få dollars med til transport fra lufthavne og ud i landet. Rigspolitiet kan i midlertidig oplyse at ingen af de indtil nu adspurgte ønsker at rejse hjem frivilligt. De 900 afviste asylansøgere står derfor nu til at blive udsendt mod deres vilje, på trods af at flere mener at flere hundrere af romaer som er blandt de 900 afviste asylansøgere går en uvis fremtid i møde. Der er usikkerhed om de danske myndigheder har undersøgt om de afviste asylansøgere er romaer, der i såfald har en stor risiko for at blive forfulgt når de vender hjem.

2004: Af de 900 til 1000 der stod overfor at blive tvangsudvist til Serbien og Montenegro er der pr. 25. januar 2004 kun 250 tilbage. De vil snarligt blive udvist. Siden har Danmark også fået en aftale i stand med Bosnien-Herzegovina og tvangsudvisningerne kan nu også her forløbe let.

2006: Selvom mange er blevet hjemsendt, er der stadig stor usikkerhed om hvor mange af dem der modsætter sig hjemsendelse, der stadig sidder i Sandholmlejren. Bl.a. Kosovo nægter stadigt at modtage afviste asylansøgere fra Danmark, der ikke frivilligt vil vende hjem, da Kosovo administrationen ikke ser sig i stand til at beskytte dem mod overgreb fra den øvrige befolkning. Resultatet er at familier fra Kosovo ikke med tvang kan sendes hjem, men samtidig nægter Danmark dem opholdstilladelse, de tvinges istedet til at blive i Sandholmlejren på madpakkeordningen og møde på politistationen 2 gange om ugen, hvor politiet systematisk prøver at presse dem til frivilligt at rejse hjem.

 
Læs mere om situationen i Ex-Jugoslavien

 

 

Pressearkiv__________________

 • 16. september 2007 Politiken
  Tvangsudvist familie i Kosova vil ikke modtage hjælp
  "279 personer fra Kosova har fået humanitær opholdstilladelse de seneste tre år. 136 personer står foran udvisning til Kosova. Heraf er 11 etniske romaer, som UNMIK (FN's midlertidige administration af Kosova, red.) for tiden ikke vil tage imod."

 • 3 august 2007 Nordjyske Stiftstidende
  Kosovo-romas sag genoptaget
  "Dansk Flygtningenævn har besluttet at genoverveje sin beslutning om at tvangsudsende den 29-årige Alen Memeti fra Hjørring, som er flygtning og Kosovo roma af baggrund, til Serbien. Han er som tidligere fortalt i NORDJYSKE flere gange blevet udvist til Serbien, og to gange har Flygtningenævnet udsat udsendelsen - den ene gang så sent som da han stod i lufthavnen og var på vej til flyet"

 • 15. december 2006 Politiken
  Afviste asylansøgere: 1.175 venter på politiet
  "Der sidder 1.175 afviste asylansøgere på de danske asylcentre og venter på, at politiet skal sende dem hjem. Men ingen ved hvornår. På et samråd i går fik politikerne detaljerede oplysninger om, hvor de afviste kommer fra, og hvor længe de har ventet."

 • 14. november 2006 Politiken
  Politiet vil udvise romaer til Kosova
  "ROMAUDVISNING. Hvis det står til Rigspolitiet, skal Allmir Avdo ud af landet og tilbage til Kosova mod hans vilje. Han er roma, har været i Danmark siden 2001 og flygtede fra Kosova, da en gruppe albanere satte ild til hans og brorens hus. FN’s Flygtningehøjkommissariats retningslinjer fra sommeren 2006 påpeger, at romaer stadig er i fare i de områder, hvor de er en minoritet. Og at de ikke kan sendes tilbage til Kosova mod deres vilje. "

 • 5. september 2006 s. 2
  Røde Kors-chef ønsker amnesti til afviste asylansøgere
  "Amnesti: Smertegrænsen er nået, når mennesker bliver syge af deres ophold i asylcentre, lyder det fra Røde Kors-chef Jørgen Poulsen, som ønsker opholdstilladelse til afviste asylansøgere." "- Kendetegnende for nogle af de her grupper, irakere og romaer fra Kosovo er, at de jo ikke vil rejse hjem, fordi det er for usikkert, og at man ikke kan sende dem hjem, fordi deres hjemland ikke kan tage imod dem. De gør det ikke for sjov. Så du har en gruppe mennesker, du ikke kan slippe af med. Men nu lever de under uanstændige forhold, og det ødelægger dem. Den situation kan Danmark ikke være tjent med, og derfor må regeringen finde en langsigtet løsning, siger Stinne Lyager Bech fra Amnesty International."

 • 5. maj 2006 Frederiksborg Amts Avis
  Kurtes Rizi fik afslag
  "Integrationsministeriet har ikke fundet grundlag for at genoptage sagen og fastholder kravet om, at familien skal rejse hjem." "Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration har ikke fundet grundlag for at genoptage behandlingen af sagen omkring romaen Kurtes Rizi, der nu på andet år bor med sin kone og fire børn i Sandholmlejren. Det skriver ministeriet i sit svar til Gurli Hansen fra Allerød, der er gået ind i familiens sag."

 • 21. april 2006 Berlingske 1 sek., s. 4, "13 børn fjernet fra asylfamilier"
  Rødt lys til romaer
  "Nu søges en ny procedure gennemført »...overfor de grupper, vi kan forelægge, og det er som udgangspunkt de etniske albanere, mens der ikke er givet grønt lys overfor romaer,« siger Hans-Viggo Jensen (Rigspolitiet)."

 • 7. april 2006 Fredriksborg Amts Avis 2. sek., s. 3
  Det svære liv i Sandholm
  "Kurtes Rizi bor på andet år i Sandholmlejren med hustru og fire børn på madpakkeordningen. De er romaer fra Kosovo og har fået afslag på asyl, men de nægter at tage hjem, og da FN´s overgangsadministration i Kosovo, UNMIK, ikke vil acceptere, at romaer udsendes tvangsmæssigt, kan de heller ikke tvinges hjem."
  "Vicerigspolitichef Hans Viggo Jensen oplyser, at der ikke er nogen romaer blandt de tvangsmæssigt udsendte, idet FN's civile overgangsadministration, UNMIK, ikke accepterer tvangsmæssige udsendelse af romaer til Kosovo, da de ikke ser sig i stand til at beskytte dem mod overgreb fra den øvrige befolkning.
  Afviste romaer, som nægter at tage hjem, bliver indkvarteret i udsendelsescentre som Center Sandholm, og underlagt en mødepligt, hvor de to gange om ugen skal stille hos politiet.
  - Vi snakker med dem og spørger, om de ikke vil rejse, og prøver på den måde at motivere dem til at medvirke, siger Hans Viggo Jensen, der oplyser, at de ikke kan få opholdstilladelse, når de ikke selv medvirker.
  - Og så sidder de i den der fastlåste situation, konstaterer han."

 • 1. februar 2005
  Kosovoromaer taber asylsag i Landsretten. Landsretten vil ikke tage stilling til Flygtningenævnets afgørelser.
  Landsretten godtgøre i dag at de ikke kan tage stilling til Flygtningenævnets afgørelse om ikke at give 7 Kosovoromaers asyl. Landsretten mener ikke domstolene må tage stilling til Flygtningenævnets bevisbedømmelse og afgørelser, da Flygtningenævnets afgørelse skal betragtes som endelige.

 • 12. september 2004 Politiken, 1. sek. s. 1:
  Romaer presser asylsystem
  Romaer fra Kosova får ret til at føre sag i landsretten mod asylmyndighederne. Og den første roma i lang tid har fået asyl - mange vil nu kræve deres sager genoptaget.

 • 12. september 2004 Politiken, 1. sek. s. 5:
  Baggrund: Romaer går rettens vej
  En musiker fra Kosova har fået asyl, og andre romaer fra Kosova får nu mulighed for at få deres afslag på ophold i Danmark prøvet. Bølge af prøvesager kan være på vej.

 • 25. januar 2004, Berlingske Tidende, 1. sektion, side 3
  Stor succes med tvangshjemsendelse
  "BALKANEKSPRES Afviste asylansøgere fra Balkan har udgjort en af de største grupper på asylcentrene. Nu tvangshjemsendes de i et tempo, hvor politi og integrationsministeren taler om »kanonsucces«. Takket være intensivt diplomatisk fodarbejde på alle niveauer er danske udlændingemyndigheder i gang med at score en solid succes på tvangshjemsendelse af afviste asylansøgere fra Balkan."
  Læs mere på siden 'Aftale med Ex-jugoslavien'

 • 26. marts 2003 Jyllands-Posten, 1 . sektion side 3:
  1000 asylansøgere tvinges ud af Danmark
  Op imod 1000 asylansøgere fra Kosovo og Serbien bliver i de næste uger tvunget ud af Danmark, med mindre de indvilger i at rejse frivilligt. I går begyndte de første af omkring 100 kosovoalbanere ifølge Dansk Røde Kors at lade sig tvangsforflytte til Sandholmlejren, efter at deres frist for at indvilge i at rejse frivilligt udløb mandag.
  Kommentar fra romnet.dk: Hovedparten af de 1000 afviste asylansøgere er romaer som i følge flere internationale flygtninge organisation ikke skulle udvises til til Kosova, Serbien og Montenegro da disse lande ikke er sikre. Læs mere på siden 'Aftale med Ex-jugoslavien'

 • 25. november 2002, pressemeddelelse fra Romernas Riksförbund i Sverige:
  SKA VI OM 50 ÅR ÅTER SÄGA: VI VISSTE INGENTING? Det svneske Roma-forbund gør opmærksom på at de romaer der bliver sendt hjem til steder som Kosova bliver forfuldt pga. deres etniske tilhørsforhold. Alligevel fortsætter den danske og svenske stat med at tvangsudvise romaer til bla. Kosova.
  Læs pressemeddelelse..

 • 24. november 2002, Politiken:
  FN stopper danske udvisninger af flygtninge til Kosova
  FN har mistet tilliden til, at Danmark følger retningslinjerne og beholder flygtninge, der er for syge eller truede til at vende tilbage til Kosova. Danmark har i flere år ignoreret FN's anbefalinger og er nu blevet bedt om at stoppe tvangshjemsendelser til Kosova.

  Fra siden 'Nyhedsarkiv'..

   

   

  Arkiv 2003: Kritik af Danmarks tvangshjemsendelser af romaer
  Den svenske journalist Irka Cederberg skriver:

  9 maj 2003: ERRC Sues Denmark Regarding Forced Expulsions of Kosovo Roma. The European Roma Rights Center today filed an urgent request to the European Court of Human Rights in Strasbourg to stop Denmark from implementing measures to expel a Kosovo Romani family, including three minor children, back to Kosovo...

  13. marts 2003: European Roma Rights Center(ERRC) retter i et åbent brev til Anders Fogh Rasmussen en skarp kritik af at Danmark tvangshjemsender Romaer til Serbien, Montenegro og Kosova på trods af at provinserne endnu ikke er sikker for udsatte minoritetsgrupper som romaer. Desuden kritiseres de meget grove former for pression den danske stat har benyttet sig af for at få romaerne til at rejse hjem frivilligt.

   


 •            
   Direkte link: http://www.romnet.dk/romaflyg.html
  |gå til forside|
  Nyhedsarkiv
  Europas romaer
  Danmark og Romaerne
  Helsingør
  Romaflygtninge i DK
  Spørg om romaer
  Litteratur
  Links
  Om romnet.dk
  Kontakt romnet.dk